บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บทความเพื่อสุขภาพ

งานประเพณี "บุญซำฮะ" รำบวงสรวงศาลหลักเมือง ประจำปี 2562

6/18/19, 3:55 AM

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล และ บริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน "ประเพณีบุญซำฮะ" รำบวงสรวงศาลหลักเมือง ประจำปี 2562 ณ บริเวณโดยรอบวงเวียนน้ำพุ จังหวัดเลย


แพ็กเกจคลอดคุณภาพ