บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บทความเพื่อสุขภาพ

เยี่ยมชมโรงพยาบาลแก่นท้าว แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว

2/4/19, 8:55 AM

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลเมืองเลย ราม โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม โรงพยาบาลแพร่-ราม และ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ได้มีโอกาสเข้าสวัสดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่นท้าวและเยี่ยมชมโรงพยาบาลแก่นท้าว แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีต่อกัน ในนาม โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ขอบคุณทางโรงพยาบาลแก่นท้าวที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


แพ็กเกจคลอดคุณภาพ