บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บทความเพื่อสุขภาพ

Super Half Marathon Dok Fai Ban 2019

2/5/19, 9:08 AM

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลเมืองเลย ราม โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม โรงพยาบาลแพร่-ราม และโรงพยาบาลเพชรรัตน์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Super Half Marathon Dok Fai Ban 2019 บริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เลย โดย CEO ทั้ง 4 โรงพยาบาลสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยการออกกำลังกายและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์


แพ็กเกจคลอดคุณภาพ