บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

นายแพทย์กิตติ เทียนขาว

ความเชื่ยวชาญ :
อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
โรคปวดศีรษะ , โรคพาร์กินสันและโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ , โรคหลอดเลือดสมอง , โรคกล้ามเนื้อและเส้นประสาท อาการอ่อนแรง ชา , โรคสมองเสื่อม , โรคลมชัก , โรคเกี่ยวกับระบบประสาทอื่นๆ
วันเวลาออกตรวจ :
กรุณาโทรนัดหมาย
โทรนัดหมายแพทย์ :
042870000
image doctor

นายแพทย์กิตติ เทียนขาว

ความเชื่ยวชาญ :
อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
โรคปวดศีรษะ , โรคพาร์กินสันและโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ , โรคหลอดเลือดสมอง , โรคกล้ามเนื้อและเส้นประสาท อาการอ่อนแรง ชา , โรคสมองเสื่อม , โรคลมชัก , โรคเกี่ยวกับระบบประสาทอื่นๆ
วันเวลาออกตรวจ :
กรุณาโทรนัดหมาย
โทรนัดหมายแพทย์ :
042870000