บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

แพทย์หญิงจันทนี ศรีสวัสดิ์

ความเชื่ยวชาญ :
รังสีวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
เอกซเรย์ทั่วไป , ตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ดูอวัยวะภายในช่องท้อง หรือ ดูทารกน้อยในครรภ์ (Ultrasound) , ตรวจกระเพาะลำไส้ โดยการกลืนแป้ง (UGI) ฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
กรุณาโทรนัดหมาย
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000
image doctor

แพทย์หญิงจันทนี ศรีสวัสดิ์

ความเชื่ยวชาญ :
รังสีวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
เอกซเรย์ทั่วไป , ตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ดูอวัยวะภายในช่องท้อง หรือ ดูทารกน้อยในครรภ์ (Ultrasound) , ตรวจกระเพาะลำไส้ โดยการกลืนแป้ง (UGI) ฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
กรุณาโทรนัดหมาย
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000