บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บทความเพื่อสุขภาพ

วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562

5/13/19, 4:15 AM

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 "วันแรงงานแห่งชาติ" ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลเมืองเลย ราม ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "แรงงานร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ลดมลพิษ ร่วมพัฒนาบ้านเมือง" ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดเลย


แพ็กเกจคลอดคุณภาพ