บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

นายแพทย์ดนุพล ม่วงรัก

ความเชื่ยวชาญ :
กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
โรคเด็กทั่วไป , โรคติดเชื้อ , วัคซีนที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย , ตรวจและดูแลสุขภาพเด็ก , การเจริญเติบโต อาหาร การเลี้ยงดู พัฒนาการตลอดช่วงอายุวัยเด็ก
วันเวลาออกตรวจ :
วันจันทร์ - ศุกร์ 07.00 - 08.30 น. และ 12.00-13.00 น. เสาร์ 08.00-17.00 น. และ อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000
image doctor

นายแพทย์ดนุพล ม่วงรัก

ความเชื่ยวชาญ :
กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
โรคเด็กทั่วไป , โรคติดเชื้อ , วัคซีนที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย , ตรวจและดูแลสุขภาพเด็ก , การเจริญเติบโต อาหาร การเลี้ยงดู พัฒนาการตลอดช่วงอายุวัยเด็ก
วันเวลาออกตรวจ :
วันจันทร์ - ศุกร์ 07.00 - 08.30 น. และ 12.00-13.00 น. เสาร์ 08.00-17.00 น. และ อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000