บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์และ พัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย การบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยหัวใจของงานบริการ คือ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจสูงสุด

โปรแกรมฝังเข็ม คลายจุด

เป็นการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยการฝังเข็ม ไปยังจุดที่มีอาการปวด ที่เกิดจากการหดเกร็งของใยกล้ามเนื้อ

รักษา COVID-19 แบบผู้ป่วยใน

สำหรับผู้ป่วยประเภทสีเขียว หรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ไม่สามารถกักตัวอยู่ที่บ้านได้

บริการตรวจ X-RAY ปอด สำหรับผู้ป่วย Covid - 19

บริการตรวจ X-RAY ปอด สำหรับผู้ป่วย Covid - 19 ไม่พบแพทย์

Card image cap

โปรแกรมฝังเข็ม คลายจุด

เป็นการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยการฝังเข็ม ไปยังจุดที่มีอาการปวด ที่เกิดจากการหดเกร็งของใยกล้ามเนื้อ

Card image cap

รักษา COVID-19 แบบผู้ป่วยใน

สำหรับผู้ป่วยประเภทสีเขียว หรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ไม่สามารถกักตัวอยู่ที่บ้านได้

Card image cap

บริการตรวจ X-RAY ปอด สำหรับผู้ป่วย Covid - 19

บริการตรวจ X-RAY ปอด สำหรับผู้ป่วย Covid - 19 ไม่พบแพทย์

แนะนำทีมแพทย์โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แนะนำทีมแพทย์โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมพลาสติก เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว วิสัญญีวิทยา รังสีวิทยา จักษุวิทยา สูติ-นรีเวชกรรม เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฯลฯ

วารสารฮักสุขภาพฮักเมืองเลย ราม

วารสารโรงพยาบาลเมืองเลย ราม เป็นวารสารที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และสาระน่ารู้เรื่องต่างๆ รวมถึงข้อมูลด้านต่างๆของโรงพยาบาล

Card image cap

ฮักสุขภาพ ฮักเมืองเลยราม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 8

เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

Download
Card image cap

ฮักสุขภาพ ฮักเมืองเลยราม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 7

เดือน มกราคม - มิถุนายน 2562

Download

New

ฮักสุขภาพ

ฮักเมืองเลยราม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 8

เดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

Download

ฮักสุขภาพ

ฮักเมืองเลยราม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 7

เดือน

มกราคม - มิถุนายน 2562

Download

บทความเพื่อสุขภาพและสาระน่ารู้

เป็นข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพในช่วงต่างๆ ของแต่ละฤดูกาลนั้นๆ สาเหตุ อาการ การป้องกันและการรักษา รวมถึงข้อมูลสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์

Card image cap

ฝีดาษวานร

รู้จักกับฝีดาษวานร อาการแสดงและวิธีป้อง ฝีดาษวานร

Card image cap

ภาวะ Long Covid มีอาการอย่างไร?

ปัจจุบันยังไม่ทราบถึงสาเหตุและพยาธิสภาพของการเกิดภาวะ Long COVID ที่ชัดเจน

Card image cap

โรคชิคุนกุนยา

นอกจากโรคไข้เลือดออกแล้ว ยัง มีโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค

Card image cap

วิธีการถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

ใช้เจลแอลกอฮอล์ถูกวิธีช่วยปกป้องการระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้นภายนอกและภายในโรงพยาบาล และข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของทางโรงพยาบาล

Card image cap

ต้อนรับกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ต้อนรับกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม

7/15/22, 12:58 AM

Card image cap

ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564

1/3/22, 9:41 AM