บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

Card image cap

รับสมัคร นักรังสีเทคนิค , เภสัชกร , นักเทคนิคการแพทย์

ท่านใดสนใจร่วมงานกับเรา สามารถกรอกใบสมัครได้ที่แผนกธุรการ/บุคคล ชั้น 3 โรงพยาบาลเมืองเลย ราม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.042-870000 ต่อ 3023

2/28/18, 8:37 AM