บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

ห้องพักผู้ป่วย

ห้องพักผู้ป่วย

ห้องพิเศษเดี่ยว

ห้องพักสำหรับผู้ป่วยที่พร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวก อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็นพร้อมเครื่องดื่ม ชุดรับประทานอาหาร โทรศัพท์ ตู้เก็บของส่วนตัว ตู้เสื้อผ้า เครื่องทำน้ำอุ่น ของใช้ประจำห้องน้ำ ปุ่มกดเรียกพยาบาลระบบอัตโนมัติที่หัวเตียงและห้องน้ำ ท่านจะได้รับความปลอดภัยในทุกๆ มุมห้อง พร้อมกับการดูแลของพยาบาลที่คอยห่วงใยท่านตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องพิเศษเดี่ยว

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์ , โต๊ะรับประทานอาหาร ชุดรับแขก โซฟา , ของใช้ประจําห้องน้ํา, ตู้เก็บของส่วนตัว ตู้ เสื้อผ้า , เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น น้ําดื่ม , โทรทัศน์ , ปุ่มกด เรียกพยาบาลระบบอัตโนมัติ หัว เตียง และห้องน้ำ

อัตราค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการ 2,260.-

room hospital
ห้องพิเศษเดี่ยว
room hospital
ห้องพิเศษเดี่ยว

ห้องวีไอพี

ห้องชุด 2 ห้อง สำหรับผู้ป่วยและญาติเพื่อพักผ่อน โดยมีประตูที่ทะลุถึงกันสะดวกสบายด้วยเครื่องอำนวยความสะดวก อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็นพร้อมเครื่องดื่ม ชุดรับประทานอาหาร โทรศัพท์ ตู้เก็บของส่วนตัว ตู้เสื้อผ้า ห้องน้ำ 2 ห้อง เครื่องทำน้ำอุ่น ของใช้ประจำห้องน้ำ ปุ่มกดเรียกพยาบาลระบบอัตโนมัติที่หัวเตียงและห้องน้ำ ท่านจะได้รับความปลอดภัยในทุกๆ มุมห้องพักอย่างเต็มรูปแบบ

ห้องวีไอพี

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

โทรศัพท์ , โต๊ะรับประทานอาหาร ชุดรับแขก โซฟา , ของใช้ป ระจําห้องน้ํา, ตู้เก็บของส่วนตัว ตู้ เสื้อผ้า , เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น น้ําดื่ม , โทรทัศน์ , ปุ่มกด เรียกพยาบาลระบบอัตโนมัติ หัว เตียง และห้องน้ำ

อัตราค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการ 3,360.-

room vip hospital
ห้องวีไอพี
room vip hospital
ห้องวีไอพี

ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)

เป็นห้องพักสำหรับผู้ป่วยหนัก พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยสัมผัสได้ถึงความปลอดภัย มีพยาบาลดูแลใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งห้องรวมและห้องแยกสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ

อัตราค่าห้องและค่าบริการ วันละ 3,000.-

room icu
ห้องผู้ป่วยหนัก
room icu
ห้องผู้ป่วยหนัก

ห้องพิเศษผู้ป่วยหนัก (ICU)

เป็นห้องพักสำหรับผู้ป่วยหนัก พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยสัมผัสได้ถึงความปลอดภัย มีพยาบาลดูแลใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งห้องรวมและห้องแยกสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ

อัตราค่าห้องและค่าบริการ วันละ 3,800.-

room icu
ห้องพิเศษผู้ป่วยหนัก
room icu
ห้องพิเศษผู้ป่วยหนัก