บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บริการทางการแพทย์

บริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม เป็นโรงพยาบาลบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดเลย มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่หลากหลาย ทั้งด้านกุมารเวชกรรม อายุรกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมพลาสติก จักษุวิทยา สูติ-นรีเวชกรรม รังสีวิทยา วิสัญญีวิทยา เวชปฏิบัติ-เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค การผ่าตัด การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ร่วมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ

service Image

กุมารเวชกรรม

เรารู้ว่า “ ลูกน้อย ” มีความสำคัญกับคุณพ่อคุณแม่มากแค่ไหน จึงต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก...รวมถึงด้านการรักษาพยาบาล

service Image

อายุรกรรม

ตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโรคทั่วไปและโรคติดต่อต่างๆ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม เพื่อให้ผลการรักษามีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

service Image

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีแพทย์ต้องมีการตัดสินใจที่ฉับไว เนื่องจากภาวะผิดปกติที่เกิดกับผู้ป่วยต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุด

service Image

เวชปฏิบัติ-เวชศาสตร์ครอบครัว

ดูแลรักษาสุขภาพบุคคลและครอบครัว ทำหน้าที่ประสานกับแพทย์สาขาอื่น ๆ โดยการดูแลสุขภาพจะเป็นแบบพื้นฐานและต่อเนื่อง

service Image

สูติ-นรีเวชกรรม

ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลและการรักษาระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง การตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดบุตร จนกระทั่งติดตามหลังคลอด

service Image

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านกระดูก ข้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และกล้ามเนื้อทุกชนิดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

service Image

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยและรักษาเฉพาะโรคในระบบทางเดินปัสสาวะทุกชนิด ทั้งเพศหญิงและเพศชาย

service Image

จักษุวิทยา

ดวงตาเป็นอวัยวะที่เปราะบาง จำเป็นต้องได้รับการใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ โรงพยาบาลให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตา

service Image

รังสีวิทยา

รพ.ได้มีการปรับเปลี่ยน เครื่องมือหลายๆอย่างเป็นระบบ Digital และ ได้เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้วยการนำเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

service Image

ศัลยกรรมพลาสติก

เพราะเรา....อยากให้คุณดูดี ความสวยที่เนรมิตได้ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงามโดยตรง

service Image

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ให้ความสำคัญด้านการรักษาพยาบาลทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน

service Image

เวชปฏิบัติทั่วไป

เวชปฏิบัติทั่วไปเป็นการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโดยรวม ทั้งด้านกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของผู้ป่วย

service Image

ศัลยกรรมทั่วไป

ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาด้านศัลยกรรม ทั้งจากการเจ็บป่วยและจากอุบัติเหตุต่างๆ

service Image

โสต ศอ นาสิกวิทยา

คลินิกหู คอ จมูก โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษk ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านหู คอ จมูก

service Image

เวชศาสตร์ชะลอวัย

ศาสตร์ทางการแพทย์แขนงหนึ่งที่เน้นในการป้องกันก่อนการเกิดโรค มุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไข้เป็นหลัก เพื่อปรับเข้าสู่ภาวะสมดุล

service Image

กุมารเวชกรรม

เรารู้ว่า “ ลูกน้อย ” มีความสำคัญกับคุณพ่อคุณแม่มากแค่ไหน จึงต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก...รวมถึงด้านการรักษาพยาบาล

service Image

อายุรกรรม

ตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโรคทั่วไปและโรคติดต่อต่างๆ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม เพื่อให้ผลการรักษามีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

service Image

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีแพทย์ต้องมีการตัดสินใจที่ฉับไว เนื่องจากภาวะผิดปกติที่เกิดกับผู้ป่วยต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุด

service Image

เวชปฏิบัติ-เวชศาสตร์ครอบครัว

ดูแลรักษาสุขภาพบุคคลและครอบครัว ทำหน้าที่ประสานกับแพทย์สาขาอื่น ๆ โดยการดูแลสุขภาพจะเป็นแบบพื้นฐานและต่อเนื่อง

service Image

สูติ-นรีเวชกรรม

ให้บริการเกี่ยวกับการดูแลและการรักษาระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง การตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดบุตร จนกระทั่งติดตามหลังคลอด

service Image

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านกระดูก ข้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และกล้ามเนื้อทุกชนิดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

service Image

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยและรักษาเฉพาะโรคในระบบทางเดินปัสสาวะทุกชนิด ทั้งเพศหญิงและเพศชาย

service Image

จักษุวิทยา

ดวงตาเป็นอวัยวะที่เปราะบาง จำเป็นต้องได้รับการใส่ใจดูแลเป็นพิเศษ โรงพยาบาลให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตา

service Image

รังสีวิทยา

รพ.ได้มีการปรับเปลี่ยน เครื่องมือหลายๆอย่างเป็นระบบ Digital และ ได้เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้วยการนำเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

service Image

ศัลยกรรมพลาสติก

เพราะเรา....อยากให้คุณดูดี ความสวยที่เนรมิตได้ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงามโดยตรง

service Image

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ให้ความสำคัญด้านการรักษาพยาบาลทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน

service Image

เวชปฏิบัติทั่วไป

เวชปฏิบัติทั่วไปเป็นการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโดยรวม ทั้งด้านกาย จิต จิตวิญญาณ และสังคมของผู้ป่วย

service Image

ศัลยกรรมทั่วไป

ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาด้านศัลยกรรม ทั้งจากการเจ็บป่วยและจากอุบัติเหตุต่างๆ

service Image

โสต ศอ นาสิกวิทยา

คลินิกหู คอ จมูก โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษk ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านหู คอ จมูก

service Image

เวชศาสตร์ชะลอวัย

ศาสตร์ทางการแพทย์แขนงหนึ่งที่เน้นในการป้องกันก่อนการเกิดโรค มุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไข้เป็นหลัก เพื่อปรับเข้าสู่ภาวะสมดุล