บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บริการทางการแพทย์

รังสีวิทยา

เป็นการใช้ความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือเฉพาะทางรังสีวิทยาต่างๆ ในการตรวจร่างกายและแสดงผลการตรวจในรูปของภาพในลักษณะต่างๆเป็นการเฉพาะของแต่ละวิธีที่ใช้ตรวจ

การบริการ

  • เอกซเรย์ทั่วไป
  • ตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ดูอวัยวะภายในช่องท้อง หรือ ดูทารกน้อยในครรภ์ (Ultrasound)
  • ตรวจกระเพาะลำไส้ โดยการกลืนแป้ง (UGI)
  • ตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยการสวนแป้ง (Barium enema)
  • ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ โดยการฉีดสารทึบรังสี (IVP)
  • ตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram)
  • ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ได้มีการปรับเปลี่ยน เครื่องมือหลายๆอย่างเป็นระบบ Digital และ ได้เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้วยการนำเข้าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพที่รวดเร็ว ชัดเจน มีความแม่นยำสูง สามารถให้บริการตรวจได้ทุกส่วนของร่างกาย พร้อมโปรแกรมการวินิจฉัย วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติต่างๆ ทำให้การตรวจวินิจฉัยในระยะเวลาที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา

นัดหมายแพทย์

ติดต่อสอบถาม