บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บทความเพื่อสุขภาพ

เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้

1/24/18, 7:34 AM

เยื่อบุตาอักเสบ เป็นภาวะที่มีการอักเสบหรือติดเชื้อที่ด้านในของเปลือกตาบนและล่างและเยื่อบุตาด้านนอกของตาขาว ซึ่งสาเหตุของภาวะเยื่อบุตาอักเสบ เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อจากเชื้อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย หรือเกิดจากภูมิแพ้ก็ได้

เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ คือ โรคเยื่อบุตาอักเสบที่เกิดจากสารก่อภูมิแพ้ ที่พบในสิ่งแวดล้อมภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ไรฝุ่น เชื้อรา ขนสัตว์ ละอองเกสรดอกไม้ มลภาวะในอากาศ มาสัมผัสกับเยื่อบุตาแล้วกระตุ้นทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้

อาการของโรคเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้

จะเริ่มด้วยมีอาการคันตา ตาแดง มีขี้ตาใส น้ำตาไหล ตาสู้แสงไม่ได้ เปลือกตาบวม เคืองตา เหมือนมีฝุ่นผงเข้าตามักจะมีการอักเสบของเปลือกตา ในรายที่อาการรุนแรงอาจทำให้ตามัวลงจนถึงตาบอดได้ โดยอาการต่างๆเหล่านี้ อาการคันตาจะเป็นอาการเด่นที่บ่งบอกว่าน่าจะมีผลมาจากภูมิแพ้ โดยส่วนใหญ่จะมีอาการทั้งสองตา นอกจากนี้อาจพบอาการร่วมกับโรคภูมิแพ้ที่อื่นๆ เช่น โรคจมูกอักเสบ หรือผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้

การดูแลรักษา

1.หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ หรือสารกระตุ้นที่ทำให้มีอาการแพ้มากขึ้น การจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เช่น ห้องนอน เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องปรับอากาศภายในบ้านให้สะอาดเหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยการสัมผัสสิ่งที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้

2.หลีกเลี่ยงอากาศที่มีสารก่อความระคายเคืองหรือสารก่อภูมิแพ้มากเช่น ควันธูป ควันบุหรี่ สารไอระเหยต่างๆ

3.บรรเทาอาการแพ้ด้วยการใช้ความเย็น เมื่อเกิดอาการแพ้ ตาบวม คันตา ไม่ควรขยี้ตา ควรใช้น้ำสะอาด น้ำตาเทียม หรือน้ำเกลือล้างตา เพื่อล้างเอาสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ออก และประคบด้วยความเย็น จะช่วยบรรเทาอาการแพ้และอาการระคายเคืองตาให้ดีขึ้น ในกรณีที่อาการยังไม่ดีขึ้น ควรรีบพบจักษุแพทย์

4.ควรใส่แว่นตากันแดดเวลาออกนอกอาคารสถานที่ เพื่อป้องกันฝุ่น ลมไม่ให้เข้าตา

5.การรักษาโดยการใช้ยามีทั้งยาหยอดตาและยารับประทานซึ่งจักษุแพทย์จะเป็นผู้เลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับอาการและความรุนแรงของโรค

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

นัดหมายแพทย์

ติดต่อสอบถาม


แพ็กเกจคลอดคุณภาพ