บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บริการทางการแพทย์

ศัลยกรรมทั่วไป

ศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลเมืองเลย ราม ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาด้านศัลยกรรม ทั้งจากการเจ็บป่วยและจากอุบัติเหตุต่างๆ โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และพยาบาลวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครันได้มาตรฐาน ทีมศัลแพทย์โรงพยาบาล มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระเอียดรอบครอบถือเอาความสำเร็จและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยระลึกอยู่เสมอว่า " พยายามรักษาผ่าตัดให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้เกิดผลดีสูงสุดต่อผู้ป่วย ”

ศัลยกรรมทรวงอกและช่องท้อง ได้แก่

   * โรคนิ่วในถุงน้ำดี
   * โรคไส้เลื่อน
   * เนื้องอกในลำไส้
   * ลำไส้อุดตัน
   * โรคไส้ติ่งอักเสบ

ศัลยกรรมเต้านม ได้แก่

   * โรคเนื้องอกเต้านม
   * โรคมะเร็งเต้านม

ศัลยกรรม คอ ได้แก่

   * ต่อมไทรอยด์ 

ศัลยกรรมทั่วไปต่างๆ ได้แก่

   * บาดแผลต่างๆ แผลแยก แผลถลอก
   * บาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
   * แผลฝีหนองต่างๆ หรือผิวหนังที่มีลักษณะอักเสบเป็นหนองที่ต้องทำหัตถการ

ตรวจวินิจฉัย รักษาและผ่าตัดโรคลำไส้ใหญ่ และริดสีดวงทวารหนัก

เราผ่าตัดโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญประสบการณ์สูง , เรามีแพทย์อายุรกรรม วิสัญญีแพทย์ และทีมสหวิชาชีพ ช่วยประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทุกครั้ง ภาวะแทรกซ้อนเกิดน้อย เรามีทีมประเมินค่าใช้จ่ายและตรวจเช็คสิทธิประกันก่อนการผ่าตัด เพื่อให้ได้ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าพึงพอใจ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมทั่วไป

นัดหมายแพทย์

ติดต่อสอบถาม