บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บริการทางการแพทย์

เวชปฏิบัติ-เวชศาสตร์ครอบครัว

คือ แพทย์ที่ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพบุคคลและครอบครัว ทำหน้าที่ประสานกับแพทย์สาขาอื่น ๆ โดยการดูแลสุขภาพจะเป็นแบบพื้นฐานและต่อเนื่อง

การบริการ

- ตรวจรักษาโรคทั่วไป
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ตรวจสุขภาพทำประกันชีวิต
- ตรวจสุขภาพศึกษาต่อต่างประเทศ
- ตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์
- ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ตรวจรักษาโรคพื้นฐานเบื้องต้น เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ ท้องเสีย ฯลฯ สามารถตรวจรักษาตามวงเงิน กรณีวงเงินประกันผู้ป่วยนอก มีจำกัด

ตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมให้คำแนะนำที่ละเอียด นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้

ตรวจใบรับรองแพทย์ต่างๆ ได้รับทันทีไม่ต้องรอนาน

ตรวจสุขภาพประกันชีวิต ด้วยความเป็นกันเองและรวดเร็ว , ตรวจสุขภาพไปเรียนต่อต่างประเทศ ด้วยความใส่ใจ ครบถ้วน และรวดเร็ว

นัดหมายแพทย์

ติดต่อสอบถาม