บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บริการทางการแพทย์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ให้ความสำคัญด้านการรักษาพยาบาลทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์เฉพาะที่ถูกต้อง และรวดเร็ว ยิ่งเร็วเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีกับผู้ป่วยมากขึ้นเท่านั้น

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหมด ทั้งในกรณีเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเกิดภาวะฉุกเฉิน ทั้งทางศัลยกรรม อายุรกรรม แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินต้องมีความรู้

ด้านภาวะฉุกเฉินของทุกๆสาขาวิชาว่าโรคที่ฉุกเฉินของแต่ละสาขานั้นๆมีอะไรบ้าง

เนื่องจากไม่สามารถคาดเดาได้ว่า ผู้ป่วยเป็นอะไรมา ความรู้ด้านภาวะฉุกเฉินของทุกๆสาขาจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

เมื่อหมดภาวะฉุกเฉิน แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินก็ต้อง Disposition ผู้ป่วยออกจากห้องฉุกเฉิน คนที่กลับบ้านได้ก็ D/C คนที่ต้อง Admit ก็จะเป็นหน้าที่ของแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นต่อไป

การให้บริการ

  • ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งในกรณีเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ

  • ตรวจรักษาโรคทั่วไป

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมายแพทย์

ติดต่อสอบถาม