บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บทความเพื่อสุขภาพ

อุบัติเหตุเกิดได้ไม่เลือกเวลา ศึกษาสิทธิ พ.ร.บ.เบื้องต้น

1/24/18, 7:03 AM

พรบ.เบื้องต้น อุบัติเหตุไม่ต้องสำรองจ่าย ใช้สิทธิ์ที่ โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ได้...

ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ประสบภัยจากรถคันที่ขับขี่หรือนั่งซ้อนท้ายมาในกรณีรถจักรยานยนต์ หรือนั่งโดยสารมาในรถกรณีรถยนต์ รวมถึงคนเดินถนนที่ไม่ได้ขับขี่หรือซ้อนท้ายหรือโดยสารในรถคันอื่นๆ โดยไม่ต้องรอสรุปผลทางคดี" (หมายความว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ พ.ร.บ. จะคุ้มครองผู้ประสบภัยทันที)

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ที่ รพ.

 • สำเนาใบแจ้งความ (ต้องมีชื่อผู้บาดเจ็บและระบุว่าเป็นคนขับหรือผู้โดยสาร / เจ้าหน้าที่ตำรวจเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ขับขี่

 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขับขี่

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้บากเจ็บ

 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้บาดเจ็บ

 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ

 • สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถ

 • สำเนากรมธรรม์ (ถ้าไม่มีใช้ใบเสร็จรับเงิน พรบ.)

 • สำเนาทะเบียนรถ (คู่มือหรือใบส่งงวดรถ)

( : เอกสารอย่างละ 2 แผ่นพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง)

ค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับผู้ขับขี่

หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต-ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่าย โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดชอบ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสินไหมทดแทน

 1. ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 30,000 บาท

 2. ค่าทุพพลภาพ/ สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพ 35,000 บาท

ค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับผู้โดยสาร

หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต-ร่างกายของผู้ประสบภัยที่เป็นผู้โดยสาร ที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดชอบ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสินไหมทดแทน

 1. กรณีบาดเจ็บไม่เกิน 50,000 บาท

 2. กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร 200,000 บาท

 3. ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท/วัน ไม่เกิน 20 วัน 4,000 บาท
กรณีทำประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยชั้น 1 หรือ ประกันภัยชั้น 2 สามารถใช้วงเงินตามกรมธรรม์ ร่วมกับ พรบ.เบื้องต้นได้

สอบถามข้อมูลการใช้สิทธิ พ.ร.บ. ได้ที่ แผนกตรวจสอบสิทธิ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมายแพทย์

ติดต่อสอบถาม


แพ็กเกจคลอดคุณภาพ