บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บริการทางการแพทย์

จักษุวิทยา

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาโรค อาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตา ความผิดปกติของตา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับดวงตา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจักษุวิทยา

การบริการ

  • ตรวจรักษาโรคทางตาทั่วไป
  • ตรวจรักษาต้อหิน
  • ตรวจต้อกระจก
  • ตรวจรักษาต้อเนื้อ
  • ตรวจรักษาต้อลม
  • ตรวจรักษาตาแห้ง
  • ตรวจรักษาตาแดง
  • ตรวจรักษาจอประสาทตาเสื่อม
  • ตรวจรักษาเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
  • ตรวจรักษาเยื่อตาอักเสบ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

นัดหมายแพทย์

ติดต่อสอบถาม