บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

แพทย์หญิงปิยธิดา จันทร์ดา

ความเชื่ยวชาญ :
สูตินรีเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
วางแผนการตั้งครรภ์ , ตรวจโรคทางสูตินรีเวช , ตรวจภายใน , วางแผนคุมกำเนิด , ฝากครรภ์ , ทำคลอด , ผ่าตัดคลอด , ผ่าตัดทางสูตินรีเวช , ผ่าตัดภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช ฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
จันทร์ , พุธ , ศุกร์ 07.00-17.00 น. อังคาร , พฤหัสบดี 08.00-20.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042870000
image doctor

แพทย์หญิงปิยธิดา จันทร์ดา

ความเชื่ยวชาญ :
สูตินรีเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
วางแผนการตั้งครรภ์ , ตรวจโรคทางสูตินรีเวช , ตรวจภายใน , วางแผนคุมกำเนิด , ฝากครรภ์ , ทำคลอด , ผ่าตัดคลอด , ผ่าตัดทางสูตินรีเวช , ผ่าตัดภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวช ฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
จันทร์ , พุธ , ศุกร์ 07.00-17.00 น. อังคาร , พฤหัสบดี 08.00-20.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042870000