บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

นายแพทย์มานะ ธรรมเป็นจิตต์

ความเชื่ยวชาญ :
วิสัญญีวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
โรคทั่วไป ให้ยาระงับความรู้สึก สำหรับการผ่าตัด หรือ ทำหัตถการต่างๆ
วันเวลาออกตรวจ :
วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00 น. วันเสาร์ 12.00 - 17.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000
image doctor

นายแพทย์มานะ ธรรมเป็นจิตต์

ความเชื่ยวชาญ :
วิสัญญีวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
โรคทั่วไป ให้ยาระงับความรู้สึก สำหรับการผ่าตัด หรือ ทำหัตถการต่างๆ
วันเวลาออกตรวจ :
วันจันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.00 น. วันเสาร์ 12.00 - 17.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000