บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

นายแพทย์สรรคเพชร หอมสมบัติ

ความเชื่ยวชาญ :
เวชปฏิบัติทั่วไป
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
วันศุกร์, วันอาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000
image doctor

นายแพทย์สรรคเพชร หอมสมบัติ

ความเชื่ยวชาญ :
เวชปฏิบัติทั่วไป
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
วันศุกร์, วันอาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000