บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

นายแพทย์สรรคเพชร หอมสมบัติ

ความเชื่ยวชาญ :
เวชปฏิบัติทั่วไป
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
วันอาทิตย์ 17.00 - 08.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000
image doctor

นายแพทย์สรรคเพชร หอมสมบัติ

ความเชื่ยวชาญ :
เวชปฏิบัติทั่วไป
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
วันอาทิตย์ 17.00 - 08.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000