บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

แพทย์หญิงกัณต์กนิษฐ ชวเลิศเป็นสุข

ความเชื่ยวชาญ :
เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
โรคทั่วไป โรคติดเชื้อต่างๆ โรคทางอายุรกรรม เช่น โรคความดันโลหิตสูง , โรคเบาหวาน , โรคหอบหืด , โรคภูมิแพ้ , โรคผิวหนังและเชื้อรา ฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
ทุกวัน (ยกเว้นวันพฤหัสบดี) 08.00 - 17.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000
image doctor

แพทย์หญิงกัณต์กนิษฐ ชวเลิศเป็นสุข

ความเชื่ยวชาญ :
เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
โรคทั่วไป โรคติดเชื้อต่างๆ โรคทางอายุรกรรม เช่น โรคความดันโลหิตสูง , โรคเบาหวาน , โรคหอบหืด , โรคภูมิแพ้ , โรคผิวหนังและเชื้อรา ฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
ทุกวัน (ยกเว้นวันพฤหัสบดี) 08.00 - 17.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000