บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

นายแพทย์บุญชัย จิตตนาสวัสดิ์

ความเชื่ยวชาญ :
กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
โรคเด็กทั่วไป โรคติดเชื้อ วัคซีนที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย ตรวจและดูแลสุขภาพเด็ก การเจริญเติบโต อาหาร การเลี้ยงดู พัฒนาการตลอดช่วงอายุวัยเด็ก
วันเวลาออกตรวจ :
วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000
image doctor

นายแพทย์บุญชัย จิตตนาสวัสดิ์

ความเชื่ยวชาญ :
กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
โรคเด็กทั่วไป โรคติดเชื้อ วัคซีนที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย ตรวจและดูแลสุขภาพเด็ก การเจริญเติบโต อาหาร การเลี้ยงดู พัฒนาการตลอดช่วงอายุวัยเด็ก
วันเวลาออกตรวจ :
วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000