บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

นายแพทย์บูรพัฒน์ เพ็งนรพัฒน์

ความเชื่ยวชาญ :
อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
เบาหวาน ,โรคความดันโลหิตสูง , โรคไขมันในเส้นเลือดสูง - หอบหืดที่ดื้อต่อการรักษา ,ไทรอยด์ , โรคระบบทางเดินอาหาร , โรคไข้หวัดใหญ่ , โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
กรุณาโทรนัดหมาย
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000
image doctor

นายแพทย์บูรพัฒน์ เพ็งนรพัฒน์

ความเชื่ยวชาญ :
อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
เบาหวาน ,โรคความดันโลหิตสูง , โรคไขมันในเส้นเลือดสูง - หอบหืดที่ดื้อต่อการรักษา ,ไทรอยด์ , โรคระบบทางเดินอาหาร , โรคไข้หวัดใหญ่ , โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
กรุณาโทรนัดหมาย
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000