บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

นายแพทย์รุ่งเรือง บุญผูก

ความเชื่ยวชาญ :
สูติ-นรีเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพก่อนสมรส ก่อนตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว , ฝากครรภ์ , ทำคลอด , ตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวช เช่น ตกขาว หูด เริม ที่อวัยวะเพศ ฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
กรุณาโทรนัดหมาย
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000
image doctor

นายแพทย์รุ่งเรือง บุญผูก

ความเชื่ยวชาญ :
สูติ-นรีเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพก่อนสมรส ก่อนตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว , ฝากครรภ์ , ทำคลอด , ตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวช เช่น ตกขาว หูด เริม ที่อวัยวะเพศ ฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
กรุณาโทรนัดหมาย
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000