บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

นายแพทย์อนุพงษ์ จงเจริญยานนท์

ความเชื่ยวชาญ :
กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
โรคเด็กทั่วไป ,โรคติดเชื้อ ,วัคซีนที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย ,ตรวจและดูแลสุขภาพเด็ก ,การเจริญเติบโต อาหาร การเลี้ยงดู พัฒนาการตลอดช่วงอายุวัยเด็ก
วันเวลาออกตรวจ :
วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. (หลังเวลา 17.00 น. และเสาร์ - อาทิตย์ กรุณาโทรนัดหมาย)
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000
image doctor

นายแพทย์อนุพงษ์ จงเจริญยานนท์

ความเชื่ยวชาญ :
กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
โรคเด็กทั่วไป ,โรคติดเชื้อ ,วัคซีนที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย ,ตรวจและดูแลสุขภาพเด็ก ,การเจริญเติบโต อาหาร การเลี้ยงดู พัฒนาการตลอดช่วงอายุวัยเด็ก
วันเวลาออกตรวจ :
วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น. (หลังเวลา 17.00 น. และเสาร์ - อาทิตย์ กรุณาโทรนัดหมาย)
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000