บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

แพทย์หญิงพัณทิพา ห่วงประโคน

ความเชื่ยวชาญ :
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
โรคที่เกี่ยวกับหูและการได้ยิน , โรคที่เกี่ยวกับช่องปากและลำคอ , โรคทางจมูก
วันเวลาออกตรวจ :
กรุณาโทรนัดหมาย
โทรนัดหมายแพทย์ :
042870000
image doctor

แพทย์หญิงพัณทิพา ห่วงประโคน

ความเชื่ยวชาญ :
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
โรคที่เกี่ยวกับหูและการได้ยิน , โรคที่เกี่ยวกับช่องปากและลำคอ , โรคทางจมูก
วันเวลาออกตรวจ :
กรุณาโทรนัดหมาย
โทรนัดหมายแพทย์ :
042870000