บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

แพทย์หญิงสราลี ศรีเจริญ

ความเชื่ยวชาญ :
กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
ตรวจโรคทั่วไปในเด็กและผู้ใหญ่ , โรคติดเชื้อ โรคปอด หอบหืด ภูมิแพ้ , โรคทางเดินอาหาร , โรคผิวหนัง , การให้วัคซีนที่เหมาะสมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ , ตรวจสุขภาพเด็ก การเจริญเติบโต อาหาร การเลี้ยงดู และพัฒนาการตลอดช่วงอายุวัยเด็ก
วันเวลาออกตรวจ :
วันจันทร์และอังคาร เวลา 08.00 - 17.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000
image doctor

แพทย์หญิงสราลี ศรีเจริญ

ความเชื่ยวชาญ :
กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
ตรวจโรคทั่วไปในเด็กและผู้ใหญ่ , โรคติดเชื้อ โรคปอด หอบหืด ภูมิแพ้ , โรคทางเดินอาหาร , โรคผิวหนัง , การให้วัคซีนที่เหมาะสมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ , ตรวจสุขภาพเด็ก การเจริญเติบโต อาหาร การเลี้ยงดู และพัฒนาการตลอดช่วงอายุวัยเด็ก
วันเวลาออกตรวจ :
วันจันทร์และอังคาร เวลา 08.00 - 17.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042-870000