บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

แพทย์หญิงสุจิตรา สมสงวน

ความเชื่ยวชาญ :
กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
รักษาโรคเด็ก ฉีดวัคซีนเด็กและผู้ใหญ่
วันเวลาออกตรวจ :
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042833400
image doctor

แพทย์หญิงสุจิตรา สมสงวน

ความเชื่ยวชาญ :
กุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
รักษาโรคเด็ก ฉีดวัคซีนเด็กและผู้ใหญ่
วันเวลาออกตรวจ :
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
โทรนัดหมายแพทย์ :
042833400