บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

แพทย์

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

image doctor

แพทย์หญิงโมนิค สันธนพิพัฒน์กุล

ความเชื่ยวชาญ :
เวชปฏิบัติทั่วไป
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
กรุณาโทรนัดหมาย
โทรนัดหมายแพทย์ :
042870000
image doctor

แพทย์หญิงโมนิค สันธนพิพัฒน์กุล

ความเชื่ยวชาญ :
เวชปฏิบัติทั่วไป
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
ตรวจรักษาโรคทั่วไป , ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ฯลฯ
วันเวลาออกตรวจ :
กรุณาโทรนัดหมาย
โทรนัดหมายแพทย์ :
042870000