บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพ็กเกจโปรโมชั่น

เปิดจองวัคซีนทางเลือก (วัคซีนโมเดอร์น่า)

8/30/21, 5:15 AM

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม เปิดจองวัคซีนทางเลือก (วัคซีนโมเดอร์น่า) รอบ 2 ตั้งแต่ 25 - 31 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจะหมด . กำหนดการฉีดวัคซีน : ในช่วงเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2565 ตามกำหนดการนำวัคซีนเข้าประเทศไทยขององค์การเภสัชกรรม . สั่งจองได้ที่ : https://forms.gle/apd54Z6Xht5gtvZGA ราคาเข็มละ 1,650 บาท ค่าฉีดเข็มละ 200 บาท . (วัคซีนมีจำนวนจำกัด) หากเต็มแล้วจะประกาศให้ทราบทางเพจ

ขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจในบริการค่ะ