บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

แพ็กเกจโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพระบบทางเดินปัสสาวะ

10/30/20, 6:30 AM

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

นัดหมายแพทย์

ติดต่อสอบถาม