บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บทความเพื่อสุขภาพ

ฉีดวัคซีน COVID-19 บุคลากรทางการแพทย์

6/8/21, 9:15 AM

บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเมืองเลย ราม โดยวัคซีนที่ใช้ฉีดในครั้งนี้ เป็นวัคซีน Sinovac เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความรุนแรงของโรค อีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลเอง และผู้รับบริการของโรงพยาบาลเมืองเลย ราม อีกด้วย


แพ็กเกจคลอดคุณภาพ