บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บทความเพื่อสุขภาพ

ตรวจประเมินสถานพยาบาลประจำปี 2562

9/3/19, 1:58 AM

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ได้รับ " การตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประจำปี 2562 " จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.เลย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัสดุ และ โรงพยาบาเลย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดเลย ให้เกียรติมาเป็นประธาน " การตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประจำปี 2562 "


แพ็กเกจคลอดคุณภาพ