บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บทความเพื่อสุขภาพ

ตรวจประเมินสถานพยาบาลประจำปี_2563

9/16/20, 7:59 AM

วันที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นำโดยท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นายแพทย์สมชาย ชมภูคำ พร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และพนักงานเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเลย ได้เข้าตรวจมาตรฐานประจำปีของโรงพยาบาลเมืองเลย ราม


แพ็กเกจคลอดคุณภาพ