บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บทความเพื่อสุขภาพ

ตรวจหาปริมาณแอนติบอดีต่อเชื้อโควิด-19 (Covid19 Antibody Level Test)

7/27/21, 8:44 AM

ตรวจหาปริมาณแอนติบอดีต่อเชื้อโควิด-19 (Covid19 Antibody Level Test) คืออะไร?

เป็นการตรวจเลือดเพื่อหาระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อ SARS-CoV2 ในส่วนของ Spike Protein ที่เป็นส่วนสำคัญในการนำเชื้อเข้าสู่เซลล์ และทำให้เกิดการติดเชื้อ เมื่อร่างกายได้รับเชื้อหรือวัคซีน ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นเพื่อต่อต้านเชื้อ โดยระดับของภูมิต้านทานที่มากพอ จะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคลงได้

ทำไมต้องตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อเชื้อ SARS-CoV2 ?

เพื่อติดตามการตอบสนองของระบบภูมิต้านทานหลังจากได้รับวัคซีน โดยส่วนใหญ่จะตรวจเมื่อได้รับวัคซีนครบแล้ว 4 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อติดตามการตอบสนองของระบบภูมิต้านทานหลังการติดเชื้อ COVID-19 โดยสามารถตรวจได้หลังการติดเชื้อประมาณ 4 สัปดาห์ เพื่อตรวจหาระดับภูมิต้านทานก่อนรับวัคซีน ในกรณีสงสัยว่าอาจเคยได้รับเชื้อแบบไม่มีอาการมาก่อน และอาจมีภูมิต้านทานตามธรรมชาติแล้ว การตรวจนี้เป็นการตรวจเพื่อให้ทราบระดับของภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ยืนยันว่าจะป้องกันการติดเชื้อได้ 100%

วิธีตรวจทำอย่างไร ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ ถึงจะทราบผลตรวจ? ตรวจได้จากการเจาะเลือดส่งห้องปฏิบัติการ คนไข้จะทราบผลตรวจภายใน 2 ชั่วโมง

การแปลผลตรวจ

ผล Negative (ปริมาณ IgG < 1 S/CO) หมายความว่ายังไม่มีการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ณ วันที่ตรวจวิเคราะห์ อาจเนื่องจากยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน หรือร่างกายยังไม่มีการสร้างภูมิตอบสนองต่อ Spike Protein

ผล Positive (ปริมาณ IgG ≥ 1 S/CO) หมายความว่า มีการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ต่อ Spike Protein ณ วันที่ตรวจวิเคราะห์ อาจเนื่องจากร่างกายเคยติดเชื้อ หรือได้รับวัคซีน กรณีผลการตรวจเป็น Positive ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่ติดเชื้อ หรือไม่แพร่เชื้อให้บุคคลอื่น ดังนั้น ยังคงแนะนำให้ปฏิบัติตัวตามแนวทางป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรักษาระยะห่าง ยังคงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรค COVID-19

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อายุรกรรม

นัดหมายแพทย์

ติดต่อสอบถาม


แพ็กเกจคลอดคุณภาพ