บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บทความเพื่อสุขภาพ

อบรม “การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)”

9/3/20, 7:36 AM

วันที่ 26 และ 28 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จัดอบรม “การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)” ให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานโรงพยาบาลเมืองเลย ราม 100 % เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะความรู้ให้กับพนักงานทุกสายงาน ขอขอบคุณวิทยากร นายแพทย์มานะ ธรรมเป็นจิตต์ วิสัญญีแพทย์ประจำโรงพยาบาล และ ทีมเจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเมืองเลย ราม


แพ็กเกจคลอดคุณภาพ