บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บทความเพื่อสุขภาพ

อบรม “การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)ขั้นพื้นฐาน”

8/26/19, 4:30 AM

วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จัดอบรม “การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)ขั้นพื้นฐาน” ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองเลย ราม 100 % เพื่อเป็นทักษะพื้นฐานให้กับพนักงานทุกสายงาน ขอขอบคุณวิทยากร นายแพทย์วิศวะ ปานศรีพงษ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำโรงพยาบาล และ ทีมเจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเมืองเลย ราม


แพ็กเกจคลอดคุณภาพ