บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บทความเพื่อสุขภาพ

โรคอีสุกอีใส

9/16/19, 3:58 AM

อีสุกอีใส

เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับงูสวัด ติดต่อและแพร่เชื้อได้ด้วยการไอ จาม หายใจรดกัน และการสัมผัส โดยตรงกับผู้ป่วยโดยเฉพาะบริเวณตุ่มใสหรือใช้ของร่วมกับผู้ทีเป็นอีสุกอีใส เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม หรือที่นอน มักระบาดช่วงปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อนและพบได้ประปลายตลอดปี จะพบในกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 5-12 ปี รองลงมาจะเป็นกลุ่มเด็กอายุ1-4 ปี กลุ่มวัยรุ่น และวัยหนุ่มตามลำดับ นอกจากนี้ หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคอีสุกอีใสก็มีโอกาสติดต่อไปถึงทารกที่ยังอยู่ในครรภ์หรือแรกคลอด ทำให้มีการติดเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงในทารกได้

อาการ

ผู้ป่วยจะแสดงอาการของโรคอีสุกอีใสหลังได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วประมาณ 14 - 16 วัน โดยจะมีอาการปวดศีรษะมีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหารและมีตุ่มขึ้น ตุ่มจะขึ้นบริเวณในหน้า ลำตัวและแผ่นหลัง จนถึงบริเวณแขนและขา ระยะเวลาที่ติดต่อได้ง่ายมักเป็นในช่วง 2 วันก่อนมีตุ่มขึ้นไปจนถึงหลังมีตุ่มขึ้นเต็มตัวแล้ว 4 - 5 วัน และจะพ้นระยะแพร่เชื้อเมื่อตุ่มต่าง ๆ แห้งเป็นสะเก็ดจนหมด กล่าวได้ว่าระยะติดต่อของอีสุกอีใสนั้นค่อนข้างนานพอสมควร

การป้องกัน

ปัจจุบันมียายับยั้งเชื้อไวรัสโรคอีสุกอีใสได้ ควรเริ่มใช้ภายในวันแรกทีมีอาการ มิฉะนั้น อาจไม่ได้ผลหรือได้ผลไม่ดี สำหรับเด็กควรพาไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสตั้งแต่วัย 1 ปีขึ้นไป โดยการฉีดวัคซีนป้องกันจะต้องฉีด 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน ซึ่งมีการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นและในอีกหลายประเทศพบว่า ภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากวัคซีนอยู่ได้ยาวนานกว่า 20 ปี นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสเมื่อมีอายุมากขึ้น พบอุบัติการณ์และความรุนแรงของการป่วยเป็นโรคงูสวัดน้อยกว่าเด็กที่เป็นอีสุกอีใสตามธรรมชาติ

ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ได้ที่ โรงพยาบาลเมืองเลย ราม โทร.042-870000

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

กุมารเวชกรรม

นัดหมายแพทย์

ติดต่อสอบถาม


แพ็กเกจคลอดคุณภาพ