บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บทความเพื่อสุขภาพ

Super Half Marathon DOK FAI BAN 2020

1/23/20, 7:01 AM

ขอบคุณ รพ.เขลางค์นคร-ราม รพ.เสรีรักษ์ รพ.แพร่-ราม รพ.เพชรรัตน์ และ รพ.ขอนแก่น-ราม ที่ร่วมวิ่ง SuperHalfMarathonDOKFAIBAN2020 กับทาง รพ.เมืองเลย ราม

ขอบคุณทีมผู้บริหารทุกท่านที่สนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง


แพ็กเกจคลอดคุณภาพ