บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

042 870 000 บริการ 10 คู่สายอัตโนมัติ

บทความเพื่อสุขภาพ

บทความเพื่อสุขภาพและสาระน่ารู้

เป็นข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพในช่วงต่างๆ ของแต่ละฤดูกาลนั้นๆ สาเหตุ อาการ การป้องกันและการรักษา รวมถึงข้อมูลสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์

Card image cap

เมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ...! ควรปฏิบัติตัวอย่างไร..?

ผู้สูงอายุ คือ คนทั้งเพศหญิงและเพศชายที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายๆอย่าง

อ่านต่อ
Card image cap

โรคฮีทสโตรก (Heat Stroke)

โรคฮีทสโตรกหรือที่เรามักเรียกกันว่า โรคลมแดด มักเกิดขึ้นในช่วงที่มีอากาศร้อนมากๆ

อ่านต่อ
Card image cap

คำถามที่พบบ่อยในหญิงตั้งครรภ์

เมื่อมีการตั้งครรภ์ คุณแม่มือใหม่มักจะมีความกังวลใจหลายๆเรื่อง และมักจะมีคำถามต่างๆที่ต้องการถามคุณหมอ ตลอดช่วงเวลาในการฝากครรภ์

อ่านต่อ
Card image cap

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ขอเชิญผู้ถือหุ้น ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

อ่านต่อ
Card image cap

โรคต้อหิน

โรคต้อหินเป็นโรคทางตาที่ร้ายแรงที่เกิดจากเส้นประสาทตาถูกทำลาย ซึ่งมักจะเกิดจากความดันภายในลูกตาที่สูงขึ้น

อ่านต่อ
Card image cap

โรคมือ เท้า ปาก

เป็นโรคที่พบบ่อยมากในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี และจะพบมากในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ส่วนมากเด็กที่เป็น โรคมือเท้าปาก จะเป็นเด็กที่อยู่ในวัยอนุบาล

อ่านต่อ
Card image cap

RSV...ไวรัสร้ายที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้จัก

ไวรัส RSV (RSV Virus) คือ เชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า Respiratory Syncytial Virus เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ

อ่านต่อ
Card image cap

สมุนไพรไล่ยุง

สมุนไพรที่หาได้ง่ายๆ ในรัวบ้านเรา เป็นการใช้ธรรมชาติบำบัดที่ไม่มีอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง

อ่านต่อ
Card image cap

โรคไข้เลือดออก

มียุงลายเป็นพาหะของโรคพบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเชื้อไวรัสนี้ มี 4 สายพันธุ์ ที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อเดงกี่

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้นภายนอกและภายในโรงพยาบาล และข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของทางโรงพยาบาล

Card image cap

ฉีดวัคซีน COVID-19 บุคลากรทางการแพทย์

บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเมืองเลย ราม

6/8/21, 9:15 AM

Card image cap

ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

11/28/20, 5:02 AM

Card image cap

ตรวจประเมินสถานพยาบาลประจำปี_2563

โรงพยาบาลเมืองเลย ราม ได้รับการตรวจประเมินสถานพยาบาล จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

9/16/20, 7:59 AM

Card image cap

อบรม “การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)”

วันที่ 26 และ 28 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานโรงพยาบาลเมืองเลย ราม 100 %

9/3/20, 7:36 AM